Lejebetingelser

Cyklerne må ikke transporteres på/med egen bil.

LEJEBETINGELSER

  1. Lejeren skal ved bortkomst af varen melde dette omgående til udlejeren.
  2. Ved skade opstået i udlejningsperioden er lejeren til enhver tid erstatningspligtig overfor udlejer.
  3. Varen er lejet på eget ansvar, også over for offentlige myndigheder. I tilfælde af skade kan der ikke rejses krav mod udlejer. Kun egen forsikring er gældende