• Lejebetingelser

  • Når i lejer cykler hos os, er der naturligvis et par betingelser som skal være opfyldt. Og dem har vi listet herunder.

    1. Lejeren skal ved bortkomst af varen melde dette omgående til udlejeren.
    2. Ved skade opstået i udlejningsperioden er lejeren til enhver tid erstatningspligtig overfor udlejer.
    3. Varen er lejet på eget ansvar, også overfor offentlige myndigheder. I tilfælde af skade kan der ikke rejses krav mod udlejer. Kun egen forsikring er gældende.